Dråp vid bröllop i Viskafors
Gå till startsidanTitel: Dråp vid bröllop i Viskafors
Händelsedatum: 1899-03-18
Ort: Viskafors
Land: Sverige
Position
Lat: 57.629636983834224
Lon: 12.846472224217992

Beskrivning

Den 18/3 1899 begicks ett dråp i Viskafors. För att "dansa med bruden" på ett ställe i närheten av Viskafors fabrik, där bröllop firades hade ett större antal arbetare samlats, de flesta objudna. Emellertid uppstod, som ofta händer vid sådana tillfällen, gruff och slagsmål mellan de objudna; och det hela slutade med att ynglingen Carl Roos fick ett slag i bakhuvudet som förorsakade sanslöshet och senare död.

Gärningsmannen som hette Victor Johansson var en bekant till offret i 20 års åldern. Han åtalades för brottet i April samma år. Utan svårigheter erkände han allt, undantagandes, att han vid dråpslaget använt ett förut - för dylikt ändamål tillverkat redskap. Den sedermera avlidne hade börjat "skälla" på honom och de hade så småningom råkat i luven på varandra. Därvid hade den häktade, andra gången Roos sprang på honom, med en sten, något större än ett hönsägg, tilldelat denne ett slag i hufvudet; men hade Ros, som omedelbart efter slaget fallit framstupa, några ögonblick senare rest sig och gått fram till gillestugan, varefter våldsverkaren icke vidare tagit någon notis om honom. För övrigt förklarade svaranden, att han vid tillfället varit mycket berusad och därför hade ett mycket dunkelt minne av vad därvid tilldragit sig.

Vittnens bestyrkte i det stora hela svarandens uppgifter, men tycktes av dem framgå, att den senare trots sitt bestridande, varit beväpnad med blypiska. Under påpekandet av det nödvändiga i statuerandet av ett strängt exempel gent emot det vilda och tygellösa liv, som icke var ovanligt i trakten, yrkade åklagaren ansvar för det att den åtalade med berått mod misshandlat Roos, så att döden följt.

Kategorier

#Brott - Mord


Källor

Borås Posten 1899-04-12