Jordfallet vid Åkerström
Gå till startsidanTitel: Jordfallet vid Åkerström
Händelsedatum: 1648-10-06
Ort: Åkerström
Land: Sverige
Position
Lat: 58.25720101886877
Lon: 12.225101631500767

Beskrivning

Det största dokumenterade jordskredet längs Göta älv inträffade den 6 oktober 1648 vid platsen Åkerström och är känt som Jordfallet vid Åkerström. Detta katastrofala händelseförlopp finns beskrivet i samtida källor och är en av de mest omfattande naturkatastroferna i regionens historia.

Jordskredet var så enormt att det skapade en damm som helt blockerade älvens flöde. Detta hade förödande konsekvenser när det drog med sig åkrar, träd, ängar, skogar och byggnader längs älvens stränder. Dessutom orsakade skredet kraftiga flodvågor som svepte med sig människor och hus längs älvens väg. Enligt olika källor omkom mellan 85 och 127 människor i denna förödande naturkatastrof.

Det var en tragisk händelse som påverkade både den svenska och norska sidan av Göta älv, som på den tiden fungerade som en gräns mellan länderna. Jordfallet inträffade nära byarna Intagan och Åkerström. Prästen Torsten Wassenius i Vassända noterade att händelsen ägde rum klockan 14.00 den 6 oktober 1648, även om vissa källor uppger den 7 oktober. Skredet började vid en gård som låg på den dåvarande norska sidan, nära Intagan (som då kallades "Intaka"). Det som drogs med i raset var främst åkrar, ängar och gårdar, och till och med några stora sjöbodar försvann i de massiva jordmassorna. Dessa bodar flöt uppströms en bit mot Trollhättan efter jordskredet. Älven tvingades ändra sitt lopp och strömmade temporärt över områdena runt Åkerström och Intagan.

Det skulle dröja hela 27 dagar innan älven återfick sitt tidigare utseende. Än idag kan man vid stranden nedanför Stubbered på den motsatta sidan av älven se en cirka 200 meter lång rest av de enorma jordmassorna som rasade. Detta lilla strandområde var föremål för tvist mellan Norge och Sverige 1649, men freden i Roskilde, som inträffade nio år senare, gjorde slut på bygdens status som gränsområde mellan de två nationerna.


Den här händelsen har inga bilder ännu


Kategorier

#Naturkatastrof


Källor

Wikipedia