Kolonin som försvann
Gå till startsidanTitel: Kolonin som försvann
Händelsedatum: 1587-07-22
Ort: Roanoke Island
Land: USA
Position
Lat: 35.93814337912302
Lon: -75.70910603179016

Beskrivning

Den första brittiska bosättningen i Nordamerika var den sk. Roanoke-kolonin. Den grundades på Roanoke Island i nuvarande North Carolina. Britterna åkte dit 1585 ledda av "Sir Walter Raleigh" som fått tillåtelse av Drottning Elisabet I att starta en koloni i "Virgina" (Nordamerika). Sysftet var att försöka att etablera en permanent engelsk bas i landområdet som britterna gjorde anspråk på. Mellan 1585 och 1587 lämnades flera nybyggare av på platsen i omgångar, för att börja bygga ett fort. Men den sista expeditionen, som landsteg 22 juli 1587, försvann spårlöst.

Den första resan till Roanoke Island gjordes i juni 1584. Den ägnades mest åt att översiktligt kartlägga kuststräckan och farvattnen inför framtida mer omfattande försök att anlägga en fast koloni. Öns placering ansågs strategiskt gynnsam för att behärska kusten och många viktiga flodmynningar. Den var dessutom på lämpligt avstånd från spanskdominerade områden i söder.

Den andra resan gjordes våren 1585 och då lämnades en besättning på omkring 75 personer för att grundlägga en koloni. Planerna fick dock överges eftersom få av kolonisatörerna hade någon praktisk erfarenhet av jordbruk och saknade tillräckligt med förråd och redskap för att kunna bruka den sandiga jorden på ön. Stridigheter präglade också de första kontakterna med den lokala indianbefolkningen från stammen Algonkinerna. Kolonisatörerna fick till sist hjälp att ta sig tillbaka till England.

En tredje koloniexpedition anlände 1587. Vid denna resa följde 121 kolonisatörer med. Det stod under ledning John White som även hade deltagit i den andra resan. Expeditionen landsteg den 22 juli 1587 och värt att nämna är att den 18 augusti föddes Whites dotter, Eleanora Dare, som blev det första barnet av brittisk härkomst som fötts på den amerikanska kontinenten. Hon döptes till Virginia Dare.

John White återvände efter ett tag till England med löfte om att organisera en expedition året därpå med mer utrustning och förnödenheter. När han begav sig mot England, befann sig 116 personer, inklusive hans dotter i kolonin.

På grund av spanska armadan fanns inga fartyg att tillgå under 1588 och John White var tvungen att skjuta upp resan i två år. Inte förrän han lyckades övertyga en kaparexpedition till Karibien att besöka Roanoke på återresan, kunde han i augusti 1590 landa på Roanoke Island.

När han kom fram var hela kolonin försvunnen. Alla försök att genomsöka ön och dess omgivningar efter kolonisatörerna misslyckades. De enda spåren som man lyckades finna, var ordet "Croatoan" inristat på en stolpe vid lägrets ingång och "Cro" på ett träd i närheten.

Vad betydde de mystiska orden? White anade att nyckeln för att lösa detta mystiska och potentiellt tragiska försvinnande av 116 personer låg i det som stod skrivet på träden. Flera möjliga förklaringar på mysteriet har framkommit. Vissa tror att nybyggarna inte klarade av det hårda livet på ön och försökte återvända till England, men att deras skepp gick under på resan hem. Eftersom ordet ”Croatoan” var namnet på en indianstam som bodde i närheten av ön Ronaoke, tror några att nybyggarna dödades eller togs till fånga av indianer. Andra tror att gruppen flyttade till en annan plats, även om det verkar lite konstigt att de inte meddelade detta på något sätt.

Enligt arkeologen Nicholas M. Luccketti har rester från kolonin hittats väster om ön och det tyder på att nybyggarna flyttat självmant. Dolda märken på en 1600-tals karta ledde arkeologerna till platsen. Arkeologen menar att det finns indicier som pekar på att det fanns Roanoke-nybyggare här.

Mysteriet är omdiskuterat och omskrivet. Det refereras också till det i filmer böcker. Ett exempel är Stephen Kings miniserie "Storm of the Century". Där det nämns det att Little Tall Island kommer att råka ut för samma öde som Roanoke gjorde. Det syftas att byborna då de inte gick med på Djävulens villkor tvingades till massjälvmord, liksom öborna i filmen nästan gjorde.

Kategorier

#Övrigt #Mysterier


Källor

Wikipedia

nps.gov