Massförgiftning efter fest
Gå till startsidanTitel: Massförgiftning efter fest
Händelsedatum: 1905-04-14
Ort: Tidaholm
Land: Sverige
Position
Lat: 58.180362925061786
Lon: 13.962132518748236

Beskrivning

I mitten av April 1905 hade en person i Tidaholm anordnat en festlighet för ett antal personer inom samhället. Vid bordet serverades flera slag av delikatesser, bl. a. hummer. Någon dag efter festen insjuknade ej mindre än 12 af de personer, som deltagit i densamma, under symptom, som lät förmoda, att förgiftning förelåg.

Elva av de insjuknade äro ännu opassliga, ehuru ej svårare än att de nu kunna gå uppe. Den tolfte däremot ligger ännu till sängs, men hans allmänna tillstånd inger dock ingen särskild farhåga. Dr Walter, som skött de sjuka, tror med säkerhet att hummern, som varit skämd, föranlett sjukdomsfallen. Ett dödsfall bland festdeltagarna har inträffat och ställes givetvis i visst samband med de nämnda sjukdomsfallen av, som det antages, förgiftning. Emellertid har det konstaterats, att dödsfallet har orsakats av hjärtförlamning; huruvida denna påskyndats genom deltagandet i festmåltiden, är däremot ej konstaterat.

Kategorier

#Olycka


Källor

Borås Tidning, 1905-04-19