Tragedin på Thekla
Gå till startsidanTitel: Tragedin på Thekla
Händelsedatum: 1892-12-22
Ort: Tönnsberg
Land: Norway
Position
Lat: 54.604411241398275
Lon: -32.386844958901065

Beskrivning

I slutet av året 1892 hamnade det Norska skeppet "Thekla" i svår sjönöd på Atlanten. I 16 dagar drev de vind för våg och besättningen på 15 man hade inget att äta. Flera omkom när de skulle hoppa i livbåtarna. Till slut kom det kvarvarande överens om att en måste dö för att bli mat åt de andra.

Bakgrund

Barkfartyget "Thekla" var ett stort fartyg som byggdes i Kanada 1876 (St Johns, New Brunswick), senare såldes skeppet till Tønsberg i Norge. På sin sista resa hade den en skeppare och 17 män ombord.

Katastrofen

"Thekla" seglade mot slutet av 1892 från Philadelphia i USA till Havre i Frankrike med en oljelast - petroleum på fat. På Atlanten hamnade barken i en våldsam storm. Det fick en läcka som besättningen inte kunde hitta, så de tog i vatten. Som om detta inte var nog så blåste även seglen bort eller gick sönder den 22 december 1892.

Fartyget hade pumpar drivna av vindkraft, men de blåste så att besättningen var tvungen att pumpa för hand. De kapade också masten ovanför merset (liten plattform) på kaptenens order för att de skulle bli lättare. Ingetnting hjälpte dock och medan två män stod vid rodret, revs ratten bort av ett brottshav. Skepparen gav då order att hoppa i livbåtarna.

När den första livbåten skulle sätta ut revs den bort och försvann. Den andra båten kom i vattnet och åtta man hoppade i den. Tre eller fyra hoppade också i havet för att komma till båten, men nådde aldrig fram och drunknade i stället. Livbåten drev i väg men återfanns aldrig mer.

Fem överlevande lämnades ombord på Thekla, som nu var ett vrak, fullt av vatten och utan kontroll. En av de fem, en lättmatros från Tønsberg, föll genom luckan och ner mellan petroleumfaten i lasten och försvann där. De fyra kvarstående i besättningen tog sig upp till den lilla plattformen på den återstående delen av masten. De hade ingen mat, inget vatten och tillbringade totalt 16 dagar där. Först när vädret blev bättre kunde de nå däcket, som översköljdes av vatten.

Kannibalism

På den 11:e dagen började de prata om att en av dem måste dö för att de andra skulle leva, och på den 13:e dagen kom de överens om att dra lott om vem detta skulle bli. De fyra var en holländsk matros, en svensk pojke, en från Kristiansund och en från Tjøme. Svensken hade en handduk på huvudet och de skar fyra strimlor av det, 3 korta och 1 lång. Holländaren drog den längsta. De drog en gång till, och resultatet blev det samma.

Holländaren lades ned på däck och medan en höll honom stack svensken kniven i honom bakom örat. Blodet samlades sedan upp i ett kärl. De tre överlevande drack blodet och skar av köttet från höften och nedåt i låret. De tog upp köttet till plattformen och åt sedan där uppe.

Räddningen

Den 7:e Januari 1893 fick de syn på ett segelskepp, en dansk skonare med namnet "Herman". Skonaren styrde upp till vraket och satte ut båt. De tre överlevarna var svaga och måste hjälpes över till skonaren. Ombord på den danska båten blev svensken och en norrman sinnesförvirrade. De fick ligga till sängs ombord, fick god behandling och piggnade sakta till. Den danska besättningen gick aldrig ombord på vraket och såg aldrig liket efter den holländska matrosen. De överlevande berättade dock för den danska skepparen vad som hänt.

I fängelse

När de kom in till Cuxhaven blev de arresterade och satt fängslade i 37 dagar. Under tiden gick historien om dem värden runt. 14:e Mars 1893 kom de 3 till Kristiania (Oslo). Där de återigen blev arresterade för mord på order av polismästaren. De utsattes för grundliga förhör och tidningarna avslöjade nya detaljer. Det fanns dock ingen ilska som riktades mot de tre som tvärtemot blev bemötta med stor sympati från alla håll. Riksadvokaten insisterade på att åtal inte skulle resas mot dem och ärendet avhandlades i Regeringen.

Slutet

Den 15:e April 1894, efter att även Kungen behandlat ärendet, kom en kunglig resolution. "Å de nådigast bestämmes att inget åtal skall resas mot 1) Kristian Hjalmar Jakobsen, 2) Ole Andersen och 3) Alexander Johansson med anledning av att de på den norska barken "Theklas" vrak på Atlanten den 4:e Januari 1893, förövade dråp".

Skepparen på den danska skonaren blev belönad för räddningen av de tre männen från Thekla. I en kunglig resolution tilldelades han en marinkikare till ett värde av ca. 100 kronor.

Kategorier

#Olycka #Brott - Mord #Fordon


Källor

Tønsbergs Blad 4. juli 1893.

notteroyhistorielag.no

Borås Tidning - 1893-02-04